Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
slide-1.jpg
slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-4.jpg
slide-5.jpg

Informaţii generale despre proiect

Proiectul „Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii”, POSDRU 156/1.2/G/133630 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.2 - „Calitate în învăţământul superior”.   

Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet integrat de măsuri directe şi indirecte, adresate îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu furnizate şi creşterii nivelului de competenţă profesională al absolvenţilor acestor programe, în conformitate cu nevoile angajatorilor. Valoarea totală a proiectului este de 2.116.959,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.597.457,26 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 477.162,56 lei, iar contribuţia partenerilor este de 42.339,18 lei.

Scopul proiectului vizează dezvoltarea şi adaptarea a 11 programe de studii de licenţă şi masterat în concordanţă cu CNCIS şi nevoile pieţei muncii, consolidarea capacităţii a 3 universităţi de a furniza calificări relevante pentru studenţi în vederea creşterii angajabilităţii şi îmbunătăţirea instrumentelor şi metodologiilor universitare pentru extinderea oprtunităţilor de învăţare şi promovarea în învăţământul superior. află mai multe