Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
POSDRU/156/1.2/G/133630

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

Dezvoltarea și adaptarea a 11 programe de studii de licență și masterat în concordanță cu CNCIS și nevoile pieței muncii, consolidarea capacității a 3 universități de a furniza calificări relevante pentru studenți în vederea creșterii angajabilității și îmbunătățirea instrumentelor și metodologiilor universitare pentru extinderea oportunităților de învățare și promovarea în învățământul superior.

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive prin:

  • Consolidarea în universitățile sprijinite a principiului transparenței metodologiei de evaluare a calificărilor și a modalităților de revizuire și adaptare periodică a programelor universitare;
  • Promovarea formelor de învățare pe parcursul vieții și perfecționării profesionale la personalul didactic și la studenți de la universitățile sprijinite;
  • Dezvoltarea formelor de cooperare și comunicare între furnizori de formare profesională inițială și viitori angajatori.

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea de programe de studii de nivel terțiar în conformitate cu metodologia CNCIS și pregătirea de persoane din grupul țintă pentru adaptarea calificărilor universitare la nevoile de pe piața muncii.
  • Analize și studii la universități din trei regiuni de dezvoltare pentru creșterea relevanței programelor de studii în învățământul superior și implicarea persoanelor din grupul țintă relevant pentru consolidare curriculară și o mai bună corelare între învățarea centrată pe student și nevoile pieței muncii în societatea bazată pe cunoaștere;
  • Implementarea de modele de parteneriat și rețele de colaborare pentru îmbunătățirea sistemului de formare profesională în concordanță cu profiluri actualizate de pe piața muncii.
  • Organizarea unor sesiuni de instruire pe tema egalității de șanse, integrarea principiului dezvoltării durabile și promovarea valorilor specifice ale Fondului Social European.