Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
POSDRU/156/1.2/G/133630

Date de contact

Date generale

Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Titlul proiectului: Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii.

Contract: POSDRU/156/1.2/G/133630. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Adresa: Str. Universitatii 13, 720229 Suceava, Romania.

Tel: +40 230 216 147.

Fax: +40 0230 520 080.

E-mail: posdru133630 @ gmail.com .