Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
POSDRU/156/1.2/G/133630

Prezentarea partenerilor

Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” (USV) este una dintre cele mai dinamice universităţi din Europa de Est, oferind o educaţie universitară şi post-universitară la standarde de înaltă calitate cu un cost relativ scăzut. USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 130 de programe de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat şi formare continuă. Situată în frumosul ţinut multicultural al Bucovinei, USV este înconjurată de cea mai mare densitate de monumente UNESCO din această parte a Europei şi de numeroase peisaje pitoreşti ce oferă studenţilor oportunităţi extraordinare pentru activităţi extra-curriculare.

Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” a cunoscut o evoluţie impresionantă în ultimul deceniu prin permanenta adaptare şi diversificare a programelor sale pentru un număr tot mai mare de studenţi prin intermediul facilităţilor de predare, de cercetare şi a celor privind calitatea vieţii studenţilor continuu extinse la standarde ridicate de calitate.

Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, România
Tel: 0230-216147, Fax: 0230-520080
Email: rectorat @ usv.ro; www.usv.ro

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Blvd. V. Pârvan 4, Timişoara 300223, Timiş, România
Tel: 0256-592111, Fax: 0256-592310
Email: secretariat @ e-uvt.ro; www.uvt.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați funcționează cu 15 facultăți, școlarizând aprox. 14.000 de studenți în 46 de domenii, la formele de învățământ de licență la zi, la distanță și cu frecvență redusă.

Universitatea organizează studii postuniversitare de masterat cu durata de 1-2 ani pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată și studii universitare de masterat cu durata de 2 ani pentru absolvenții ciclului I de studii universitare de licență, conform Legii nr. 288/2004, precum și pentru cei ai studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995.

Actul de naștere al monumentalei clădiri a Universității „Dunărea de Jos” din Galați a fost semnat în data de 12 aprilie 1912, la inițiativa ministrului de justiție G.M. Cantacuzino, membru al guvernului prezidat de Titu Maiorescu.

Str. Domnească, nr. 47, 800008, Galați, România
Tel: 0336-130108, Fax: 0236-461353
Email: rectorat @ ugal.ro; www.ugal.ro

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă este o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată la Iaşi în anul 2002 sub patronajul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, care implementează programe sociale, filantropice, culturale, educaţionale şi civice. Activitatea Fundaţiei se împlinește prin intermediul centrelor sale acreditate conform normelor în vigoare, specializate în soluționarea problemelor specifice ale beneficiarilor, oferind servicii sociale de înaltă calitate, la standarde europene. Centre specializate:

 • Centrul de zi pentru copii Sfânta Marina
 • Centrul de zi pentru copii Mia Casa
 • Centrul de îngrijire la domiciliu pentru bătrâni Sfântul Mina
 • Centrul de consiliere şi reabilitare pentru persoane dependente de alcool şi droguri Sfântul Nicolae
 • Cantina socială Sfântul Sava
 • Centrul Sfinţii Ioachim şi Ana
 • Centrul de recuperare medicală Sfânta Ana
 • Centrul de incluziune socială
 • Şcoala Postliceală pentru Pedagogi de Recuperare Olga Sturdza
 • Centrul de Formare în Agroecologie
 • Centrul de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă are 9 filiale în Paşcani, Hârlău, Roznov, Savineşti, Piatra Neamţ, Târgu Neamţ, Darabani şi Săveni.

Str. Costache Negri, nr. 48, 700071, Iaşi, România
Tel: 0232-220548, Fax: 0232-271228
Email: contact @ fundatia.mmb.ro; www.fundatia.mmb.ro