Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
POSDRU/156/1.2/G/133630

Forum de discuţii

Tema de discutie: Accesul studenţilor din mediul rural – aspecte critice

Viziteaza si forumul cu tema: Aspecte critice în construirea competenţelor profesionale şi transversale